Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481

Prihlásenie

Žiaci a učitelia našej školy Vás vítajú na stránkach o nás a našej škole

Novinky

Zápis do 1. ročníka
8. 1. 2014

Vážení rodičia, milé deti, srdečne Vás pozývame na  "Zápis do 1. ročníka".

Uskutoční sa v dňoch 4. a 5. februára 2014 v budove Základnej školy 1.-4. V Oravskej Polhore

v čase od 11,00 – 15,00 hod. K zápisu prosíme priniesť pastelky, vyplnený dotazník a rodný list dieťaťa.

Vianočný koncert

Vianoce sú najšťastnejším obdobím, v ktorom sa stávame lepšími a vzájomne sa obdarúvame. Radosť  z obdarovania iných bola hlavnou myšlienkou  tohtoročného  „Vianočného koncertu“  našej školy. Rovnako ako po minulé roky sa žiaci spojili a s pomocou pani učiteliek pripravili pre rodičov, starých rodičov a ostatných priateľov školy bohatý program,  na ktorom nechýbali vianočné piesne, básne, tance, koledy a vinše. Žiaci prejavili aj svoj divadelný talent  v krátkych scénkach. Nimi nám chceli pripomenúť, že aj jednoduchý dar môže mať veľkú cenu, ak je darovaný z lásky. Vianočnú atmosféru umocnil aj spev  „Tichej noci“  a zapálené prskavky v rukách detí. Už teraz sa tešíme na stretnutie o rok.

Pečieme medovníky

Blížia sa Vianoce, všetci sa na ne pripravujeme čo najlepšie, a tak sme sa aj my vo 4.B triede  rozhodli, že potešíme svojich spolužiakov tým, že napečieme medovníčky pre celú školu. Nakúpili sme potrebné suroviny, zamiesili cesto a tešili sa na ďalší deň, kedy budeme vykrajovať a piecť. Mali sme plno krásnych formičiek, veľa chuti a elánu a tak sme si vyhrnuli rukávy a spoločne  sa pustili do práce. Teta kuchárka nám dozerala nato, aby sa medovníčky  nepripiekli. Na ďalší deň sme začali zdobiť, čo vyžadovalo značnú dávku trpezlivosti a fantázie, aby ostatní mohli obdivovať naše výtvory. Všetko sa nám podarilo, tak ako sme chceli a mohli sme všetkým žiakom aj zamestnancom našej školy ponúknuť krásne a chutné medovníčky, a tým prispieť  k vytvoreniu tej správnej predvianočnej atmosféry.

Kvíz o rodnej obci

Poslednou novembrovou aktivitou našej školy sa stal Kvíz o rodnej obci – 28.11.2013.  Tento kvíz má na našej škole dlhoročnú tradíciu a  je určený pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov.  Nájdu sa však aj mladší žiaci, ktorí majú o účasť v kvíze záujem a neraz sú vo vedomostiach a o svojom regióne a obci lepší ako ich starší protivníci.  Každoročne má táto vedomostná súťaž podobný priebeh, kde sa žiaci stretnú najskôr v semifinálovom kole, z ktorého postupujú do finále len tí najlepší. Otázky určené pre žiakov v semifinálovom kole sú rovnaké, takže všetci majú rovnaké  šance. Avšak finále dáva možnosť výberu otázok finalistami podľa toho, na  akú vedomostnú úroveň sa cítia a sami si vyberajú otázky podľa obtiažnosti.  Čím ťažšia otázka, tým väčší počet bodov môže žiak získať. V kvíze o rodnej obci 2013 medzi najúspešnejších patrili:

Výstavka jesennej úrody

 Aj tento rok nám nádherná zlatistá jeseň plná rôznorodých odtieňov farieb ponúkla zo svojho bohatstva množstvo námetov, ale najmä materiálov a všakovakých druhov zeleniny a ovocia zo záhrad našich rodičov, ktorými sa mohli pochváliť aj žiaci našej školy a to v podobe rôznych výtvorov... Mohli zhotoviť čokoľvek, čo im ich fantázia ponúkla. Na výstavke, ktorú si každoročne zhotovujeme v priestoroch školy deti predviedli svoju šikovnosť v podobe zeleninových panáčikov, hračiek či iného bohatstva jesene.  Samozrejme kochať sme sa chodili každý deň všetci, ale ohodnotení a odmenení mohli byť len tí, ktorí sa  na tejto kráse aj podieľali. Napriek tomu, že sme vybrali tie najkrajšie výrobky a určili prvé, druhé a tretie miesto, za snahu sme odmenili všetkých, ktorí sa zapojili.

Šarkaniáda 2013

Aj tento rok  chodbu našej školy vyzdobili deti  pestrými šarkanmi. Na začiatku mesiaca október sme vyhlásili súťaž spojenú s výstavkou šarkanov. Jedinou podmienkou bolo, aby bol šarkan vyrobený ručne, nie zakúpený v obchode.  Pestré šarkany budú na nás ceriť svoje zuby ešte chvíľku, kým ich na oknách nevystrieda typická vianočná výzdoba. Súťaž ale už bola pred jesenný i prázdninami ukončená a víťazi sú už známi. Ani tento rok sa nedalo jednoznačne oceniť len jedného šarkana, keďže každý z nich stál istú námahu- boli odmenení všetci, ktorí šarkany do súťaže priniesliJ

Týždeň zdravia - hovorme o jedle

Povedz mi čo ješ a ja Ti poviem kto si... Týmto mottom sme sa riadili celý tretí októbrový týždeň.  Niesol sa v znamení  spojenia stravy s našim zdravím. Už dávno sme ho vyhlásili v našej škole za týždeň zdravia.  Preto nás veľmi potešila súťaž s názvom „Hovorme o jedle“ vyhlásená  Centrom  rozvoja znalostí o potravinách. A tak sme sa celý týždeň venovali témam o zdraví v spojení s potravinami. Najskôr sme sa museli na aktivity pripraviť. Zostavili sme plán aktivít na každý deň. Každý deň sme sa venovali inej téme. V pondelok v rámci témy chlieb a pečivo boli naši prváci na exkurzii v pekárni. Druháci porovnávali svoje desiatové balíčky a kreslili zeleninové a ovocné taniere. Tretiaci  vytvorili výstavku cestovín a besedovali  o výrobe cestovín. No a štvrtáci sa venovali obilninám, vyrábali si vzorkovník obilnín. Druhá denná téma Potraviny – zdroj života bola spracovaná žiakmi 4. ročníka. Vytvorili spoločne potravinovú pyramídu. Utorok sa niesol v znamení ovocia a zeleniny . Celá škola sa zapojila do prípravy ovocných a zeleninových šalátov a dezertov. Zo všetkých pokrmov sme urobili švédsky stôl , z ktorého po jeho odfotení všetky dobroty nenávratne zmizli v žalúdkoch detí.  A mamičky sa doma čudovali ako tie ich deti začali pekne jest! Druhá denná téma zameraná na pitný režim sa realizovala celý týždeň aj doma v podobe pitie čistej vody a ovocných štiav. Tiež sme si hovorili o druhoch vôd a o tom, na čo je ktorá voda vhodná. V stredu sme sa venovali  mlieku a mliečnym výrobkom.  Žiaci sa učili odkiaľ mlieko pochádza, aká je jeho cesta na náš stôl. Robili aj pokus s premenou mlieka na mliečny výrobok a tiež si vyskúšali podojiť kozu. V druhej dennej téme sme mali sledovať informácie na obaloch potravín. Toto realizovali štvrtáci. Zistili, čo dané potraviny obsahujú a aký je ich pôvod. Vo štvrtok sme mali „mäsový a strukovinový“ deň. Tretiaci boli na exkurzii v mäsovýrobe a ostatní žiaci narábali so strukovinami.  Triedili, vyrábali obrazce, hrali sa na kuchárov ba aj na Popolušku. V piatok sme všetko zavŕšili sladko : tukmi a sladkosťami. Upiekli sme si chutné koláče a naučili sme sa, na čo potrebujeme tuky a sladkosti. Už vieme, že sú užitočné , ale nesmieme sa nimi prejedať, lebo všetkého veľa škodí. A aby sme po všetkom tom jedle boli aj zdravý, týždeň sme ukončili aktivitou Jedz a hýb sa.  Cvičila celá škola, žiaci aj učitelia. Týždeň bol náročný na prípravu no oplatilo sa. Žiaci sa za pár dní zážitkovým učením naučili viac ako za pol roka z kníh. A ešte možno vyhráme aj nejakú cenu. Príspevky sme totiž poslali do hore uvedenej súťaže. Ak nie, nevadí. Máme toľko zážitkov a vedomostí, že sme už vlastne vyhrali. Ďakujeme všetkým za pomoc a realizáciu tejto aktivity.

Exkurzia v mäsovýrobe Skurčák v Oravskej Polhore

Dňa 17.10.2013 sa žiaci 3.ročníka zúčastnili exkurzie v mäsovýrobe firmy Skurčák  v Oravskej Polhore, ktorá  sa zaoberá spracovaním hovädzieho a bravčového mäsa.  Cieľom exkurzie bolo prepojiť nadobudnuté teoretické poznatky s reálnou skutočnosťou. Žiaci mali možnosť vidieť celý postup spracovania bravčového mäsa od rozobratia, vykostenia, sťahovania kože, mletia a praženia škvarkov. V mäsovýrobe sa vyrábajú rôzne druhy výrobkov: klobása, slanina, údená šunka, saláma, jaternica, tlačenka, mleté mäso, rôzne mäsové rolády a iné špeciality. Žiakov zaujal najmä spôsob výroby klobás, videli celý postup od pomletia a dochutenia mäsa, plnenia do čriev až po údenie vo veľkých udiarňach ch a skladovanie vyúdených výrobkov v chladiarenskej miestnosti a následné delenie podľa objednávok na transport do obchodnej siete.  Súčasťou exkurzie bola aj ochutnávka výrobkov. Ďakujeme pánovi Skurčákovi a jeho zamestnancom za  skvelú ukážku spracovania  mäsa.

Aerobik

Všetci žiaci spolu s učiteľkami  sa hýbu v rytme svižnej tanečnej hudby . Pod vedením cvičiteľky , ktorá deťom predvádza jednoduché pohybové prvky tak urobia všetci niečo pre svoje zdravie nenútenou zábavnou formou. Najskôr sa prezlečú do cvičebných úborov, rozostavia sa na chodbe, aby si neprekážali.  Cvičenie začína rozcvičkou, a postupne sa priamoúmerne s tempom hudby zvyšuje i náročnosť cvikov. V závere sa náročnosť zvoľní pomalou relaxačnou chvíľkou, aby sa svalstvo uvoľnilo.  Čerešničkou na torte bolo obľúbené hudobné CD, na ktorom je pieseň Hlava, ramená.. Žiaci ju poznajú, spoločne ukazujú známe cviky, v stále sa zrýchľujúcom tempe. Nakoniec  na plné hrdlo spoločne zaspievajú pieseň: Keď si šťastný.. a všetci sa navzájom odmenia silným a neutíchajúcim potleskom...

Exkurzia do pekárne

Každoročne sa naši prváci zúčastňujú exkurzie do pekárne v susednej dedine, ktorá zásobuje chlebom a pečivom náš región a vozí čerstvé potraviny aj do našej školy. Z nich sa potom varí v našej školskej jedálni obed a chystá sa desiata. V rámci ŠkVP ( Školský vzdelávací program) sa žiaci 1. ročníka oboznamujú so svetom ktorý ich obklopuje, jednou z tém predmetu ( prírodoveda) je aj táto téma. Tak  sme teda zapracovali navyše v rámci rozširujúceho učiva aj túto tému, práve formou exkurzie.  Navštívili sme pekáreň Plutinský v Zubrohlave.  Porozprávali nám o tom ako vzniká chlebík, že je potrebná pšenica, ktorú musí mlynár zomlieť na múku, z ktorej sa pečie chlieb. Droždie - aby bol chlebík s dierkami. Vodu - aby sme mohli spraviť dobré nadýchané  cesto. Soľ - aby nám chutil. Keď  spravili cesto,  nechali ho  nakysnúť.  Tety pekárky  ho vkladali do košíkov a tie vložili do regálov a nechali oddychovať  , potom ho  dali piecť. Piecka na začiatku pečenia musí byť veľmi teplá a postupne sa znižuje teplota a chlebík sa dopeká tak ,  aby mal chrumkavú kôrku. Po vybratí z pece musí vychladnúť a buď sa predáva celý alebo sa krája na stroji a vkladá do igelitových vreciek. Na nich musí byť napísané: aký chlieb to je, z čoho je upečený, kto ho piekol, koľko váži, dokedy ho môžeme jesť. Dali nám vyskúšať zo všetkých dobrôt... Všetkým nám veľmi chutilo. Bolo to výborné! Pred odchodom do školy sme si mohli kúpiť niečo voňavé. Zaujímavé bolo, že deti si väčšinou kúpili chlebík....Asi je to tým, že chleba sa nikdy neprejeme.... Ďakujeme všetkým zamestnancom pekárne za krásny zážitok.

photo

Pondelok 21. 4. 2014

Počet návštev: 223250

Narodeniny a meniny:

Dnes (Pondelok 21.4.2014)

Katarína Pečarková (MŠ)

Zajtra (Utorok 22.4.2014)

Ema Floreková (MŠ)

Popozajtra (Štvrtok 24.4.2014)

Juraj Rusnák (MŠ)
Juraj Vandák (II.B)