Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481

Prihlásenie
Streda 19. 9. 2018
Počet návštev: 581411

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 19.9.2018)
Natália Baleková (3.A)
Ľuboš Jucha (Materská škola)
Pozajtra (Piatok 21.9.2018)
Matúš Sučák (1.A)

Žiaci a učitelia našej školy Vás vítajú na stránkach o nás a našej škole

Novinky

  • Týždeň bez rodičov. To je predstava hádam všetkých detí. Ale keď to príde, lúčenie je ťažké.. presvedčili sa o tom aj naši tohtoroční štvrtáci. V čase od 11.ž. do 15.ž sa zúčastnili Školy v prírode na Táľoch. V krásnom, tichom a čistom prostredí Národného parku Nízke Tatry absolvovali týždenný pobyt plný dopoludňajších aktivít organizovaných p. učiteľkami a zábavné popoludnia s animátormi.

    Žiaci večer padali do postelí únavou, ale zaspávali s pocitom dobre vykonanej práce a naplnení zážitkami, čo v škole počas bežného vyučovania nezažijú.

  • Dňa 28.6.2018 sa na našej škole uskutočnili didaktické hry, ktoré sa každoročne konajú vo všetkých triedach na 1.stupni, v trvaní 4 hodín. Realizujú sa v rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Zámerom tejto samostatnej organizačnej formy je praktické overenie teoretických vedomostí, ktoré žiaci nadobudli v rámci predmetov telesná, výtvarná výchova, prírodoveda, vlastiveda. Hlavným cieľom je viesť žiakov k ochrane zdravia a života, pochopiť dôležitosť poskytovania pomoci iným ľuďom v prípade ohrozenia, osvojiť si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode, rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach.

  • V júni sme pre žiakov pripravili zaujímavú besedu „Prvá pomoc“, s cieľom oboznámiť žiakov s významom prvej pomoci, vybudovať v nich pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a sprostredkovať im teoretické ako aj praktické vedomosti a zručnosti pri riešení najčastejších a náhlych život, či zdravie ohrozujúcich situácií. Pútavým spôsobom sme deťom porozprávali o predchádzaní úrazov, vybavení lekárničky, ako treba správne poskytovať prvú pomoc pri rôznych poraneniach a úrazoch. Deti veľmi živo reagovali na danú tému otázkami aj odpoveďami. Najviac ich však oslovila praktická časť, v ktorej sme ich preverili v nasledovných oblastiach: tiesňové volanie, spôsoby premiestňovania postihnutých, stabilizovaná poloha, znehybnenie ruky, zastavenie krvácania z nosa, ošetrenie drobných poranení...

  • Dňa 12.6 sme so žiakmi druhého a tretieho ročníka navštívili Spiš a zamerali sme sa na jeho dominantnú pýchu - Spišsky hrad, ktorý právom patrí do svetového dedičstva UNESCO. Ráno sme v radostnej, ale ,, upršanej“ atmosfére opustili areál školy a vydali sa na dlhú cestu údolím našich veľhôr. Trasou sme navštívili známe historické a pútnické mesto Levoča, kde sme mnohí po prvýkrát videli klietku hanby. Po krátkom osviežení sme pokračovali ďalej na Sivú Bradu - vyvierajúci gejzír nachádzajúci sa neďaleko Spišského Podhradia. Následne sme cestovali ďalej, až kým sa pred nami po pravej strane netýčil majestátny Spišský hrad. Boli sme očarení jeho architektúrou a obranou funkciou. Mnohých vyľakali techniky mučenia tej doby. Iných zase fascinovala tradičná hradná kuchyňa a nádherný výhľad z hradnej veže, či prechádzka po hradbách. Po obhliadke hradu sme sa presunuli do Spišskej Novej Vsi, kde sme navštívili miestnu Zoo. S obdivom sme sledovali tigre, medvede, ale veľmi milé boli aj malé vrtošivé opičky, ktoré si ihneď získali naše sympatie. Po malom občerstvení sme sa unavení, vyčerpaní a plní ešte nestrávených zážitkov šťastne vrátili domov.

  • Jednou z vedomostných súťaží, ktorej sa deti našej školy zúčastňujú veľmi rady a s nadšením je KVÍZ O RODNEJ OBCI. Zúčastňujú sa ho starší žiaci našej školy – teda žiaci tretích a štvrtých ročníkov vždy v mesiaci máj. Už mesiace dopredu študujú literatúru o našej obci Oravskej Polhore, vyhľadávajú akékoľvek informácie na internete a poniektorí oslovujú aj svojich starých rodičov, ktorí si ešte mnohé pamätajú a sú zdrojom informácií, ktoré nikde nenájdete. Aj tento rok bola konkurencia medzi žiakmi veľká. Vedomosti niektorých žiakov boli obdivuhodné a naozaj boli výborne pripravení nielen štvrtáci, ale aj tretiaci. Avšak minuloročná skúsenosť z účasti v kvíze pomohla niektorým štvrtákom a posunula ich na prvé priečky. Tento rok si prvé miesto odniesla Emka Pindjaková zo 4. A. Na druhom mieste sa umiestnila Natália Glovaťáková zo 4.B a tretie miesto obsadila Emka Floreková zo 4.B triedy. Dievčatá si odniesli pekné ceny. Víťazkám právom blahoželáme.