Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481

Prihlásenie
Nedeľa 17. 12. 2017
Počet návštev: 510063

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Utorok 19.12.2017)
Pavol Grobarčík (Predškolská výchova)

Žiaci a učitelia našej školy Vás vítajú na stránkach o nás a našej škole

Novinky

  • V posledný októbrový týždeň sme so žiakmi nadviazali na učivo prírodovedy a hravou formou sme si porovnali, čo by sme mali, a čo skutočne jeme. V učebných osnovách predmetu je učivo o trávení a vylučovaní potravy. Základom zdravého životného štýlu je dodržiavanie pomeru potravín, ktoré prijímame. Základ vymedzuje potravinová pyramída. Na vyučovaní sa žiaci najprv oboznámili s teóriou a potom porovnali svoje desiaty. Po skúsenostiach z minulých rokov, počas ktorých sa tejto problematike venujeme, sa ukázalo, že ich desiatové balíčky obsahujú takmer výlučne zdravé potraviny. Po rozličných edukačných a výchovných momentoch prišli na rad aj tie zábavné. Osvedčilo sa, že žiaci si najviac zapamätajú a udržia v pamäti vedomosti získané práve zaujímavými praktickými činnosťami.

  • Aerobik pre celú školu je už tradične bodkou pred jesennými prázdninami. Je to každoročne dlho očakávaná udalosť roka. Žiaci vyšších ročníkov sa na akciu tešili aj tento rok a prváčikovia pri nástupe na chodbe s očakávaním čakali, čo sa bude diať. Tanečná hudba a rytmus žiakov rýchlo a nenásytne vtiahla do deja. Všetci sa zrazu vlnili v jednom tanečnom tempe. V znení hesla: V zdravom tele zdravý duch sme spoločne pretancovali celú hodinu a spravili sme takto čosi pre svoje zdravieJ

  • Doprostred kuchyne sa dal stôl, okolo neho lavice, na ktoré si posadali ženy. Na stôl sa vysýpalo perie a každá si z neho brala a párala. Po čase prišli mládenci s muzikou a vyhrávali do neskorého večera.

    Pripomína vám to niečo z detstva? Mali ste šťastie zažiť túto jedinečnú atmosféru jesenných a zimných večerov strávených na páračkách?

    Úprimne vám závidíme. Hoci sa to už stáva raritou, vrátili sme sa v čase a usporiadali sme ich na našej škole, pričom sme sa snažili o autentickosť, v čo možno najväčšej miere. Prizvali sme si na pomoc naše mamičky a babičky, ktorým sa cnie za starými časmi, bez televízorov a internetu. Naladili sme atmosféru za spoločným stolom v družnej nálade, napiekli sme makové buchty ( aspoň takto mi to z detstva utkvelo v pamäti), no a prizvali sme aj muziku. Spoločným cieľom všetkých bolo prezentovať život našich predkov našim detičkám, ktoré už ani nevedia, čo znamená párať perie.

  • S príchodom zimy si našu zvýšenú pozornosť zaslúži nielen lesná zver, ale aj vtáčiky ktoré nám celú jar a leto spríjemňovali svojím štebotaním počas pobytu v prírode ako aj v okolí našej školy. Rozhodli sme sa preto pomôcť vtáctvu prežiť náročné zimné obdobie, kedy sa v prírode nachádza menej dostupnej potravy. Zorganizovali sme projekt, ktorého podstatou bolo zhotoviť búdky, ktoré poslúžia ako úkryt pred zimou a predátormi, prípadne kŕmidlá pre vtáčiky, v ktorých ich budú deti následne prikrmovať počas chladných dní. Keďže NESPRÁVNYM PRIKRMOVANÍM IM MÔŽEME AJ UBLÍŽIŤ, prizvali sme si na pomoc pani ochranárku z CHKO Horná Orava, ktorá deťom vysvetlila ako sa majú správne starať o miestne vtáctvo. Búdky a kŕmidlá sme rozmiestnili na vhodné miesta po parku v okolí školy, kde budeme pokračovať vo výchove malých ornitológov. Pevne veríme, že sa nám vtáčiky odmenia svojím prvým jarným spevom. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým šikovným rodičom, ktorí duchaplným spôsobom prežili čas so svojimi ratolesťami.

  • Po jesenných prázdninách sa žiaci konečne dočkali vyhodnotenia súťažnej výstavky papierových drakov. Každý, kto priniesol šarkana, bol odmenený sladkou odmenou, a 10 žiakov bolo odmenených vecnými cenami. Každoročne sa žiaci a ich rodičia blysnú nejakým novým, netradičným stvárnením. Inak tomu nebolo ani tento rok. Akcia sa teší mimoriadnej obľube a spestrí v sychravých jesenných dňoch hlavnú chodbu našej školy. Účelom tejto akcie je však niečo úplne iné: stráviť spoločný čas žiakov a rodičov a ostatných členov rodiny pri tradičnej činnosti, ktorá spríjemňuje dlhé nudné jesenné večery. Veríme, že táto tradícia z našich domácností tak skoro nevymizneJ