Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481

Prihlásenie
Utorok 13. 11. 2018
Počet návštev: 596555

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 13.11.2018)
Sebastián Huber (Predškolská výchova)
Milan Metes (Materská škola)
Oliver Žitniak (Predškolská výchova)
Zajtra (Streda 14.11.2018)
Branislav Banaš (1.A)
Branislav Banaš (Školský klub detí)
Sandra Herudová (1.B)
Pozajtra (Štvrtok 15.11.2018)
Simona Gajňáková (Materská škola)

Žiaci a učitelia našej školy Vás vítajú na stránkach o nás a našej škole

Novinky

  • Keďže mesiac október nás pobáda k zvýšenej úcte k starším ľuďom, spolu s prváčikmi sme nacvičili krátky program, pozvali naše babičky a dedkov na posedenie pri koláčiku a kávičke, pričom sme im aj takýmto spôsobom chceli prejaviť našu úprimnú vďaku, úctu a lásku. Pochválili sme sa aj tým, čo sme sa už v škole naučili a ukázali im, ako sa v súčasnosti v škole učíme. Drahé naše babičky, tešíme sa, že ste prišli v takom hojnom počte a prajeme vám veľa, veľa zdravia a krásnych chvíľ strávených v kruhu svojich najbližších.

  • A opäť je tu jeseň. Tá nádherná pestrofarebná jeseň, ktorú ponúka toľko inšpirácií... Priam zvádza k tomu, aby sme tvorili, vyrábali, hrali sa so všetkým tým bohatstvom prírody. A práve preto si ani my nemôžeme nechať ujsť to čo ponúka. Všetky tie prírodné materiály, ovocie, zeleninu, bohatú úrodu, z ktorej vieme vytvoriť množstvo všakovakých nádherných a kreatívnych výtvorov, ktoré sa zrodili práve v rukách našich detí. Detí, ktoré sa aj tento rok zapojili do našej tradičnej súťaže spojenej s výstavkou o najkrajší jesenný výtvor. Či už zvieratko, postavička, hračka .... jednoducho čo nám naša fantázia ponúkla. Nádherných a zaujímavých bolo naozaj mnoho výtvorov, až bolo ťažké vybrať tie najkrajšie. Našu chodbu zdobili celé týždne, len škoda, že sa tak rýchlo kazia. Až nám je ľúto, že nevydržali dlhšie. Snažili sme sa hodnotiť spravodlivo. Veď nakoniec posúďte sami.

  • Týždeň bez rodičov. To je predstava hádam všetkých detí. Ale keď to príde, lúčenie je ťažké.. presvedčili sa o tom aj naši tohtoroční štvrtáci. V čase od 11.ž. do 15.ž sa zúčastnili Školy v prírode na Táľoch. V krásnom, tichom a čistom prostredí Národného parku Nízke Tatry absolvovali týždenný pobyt plný dopoludňajších aktivít organizovaných p. učiteľkami a zábavné popoludnia s animátormi.

    Žiaci večer padali do postelí únavou, ale zaspávali s pocitom dobre vykonanej práce a naplnení zážitkami, čo v škole počas bežného vyučovania nezažijú.

  • Dňa 28.6.2018 sa na našej škole uskutočnili didaktické hry, ktoré sa každoročne konajú vo všetkých triedach na 1.stupni, v trvaní 4 hodín. Realizujú sa v rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Zámerom tejto samostatnej organizačnej formy je praktické overenie teoretických vedomostí, ktoré žiaci nadobudli v rámci predmetov telesná, výtvarná výchova, prírodoveda, vlastiveda. Hlavným cieľom je viesť žiakov k ochrane zdravia a života, pochopiť dôležitosť poskytovania pomoci iným ľuďom v prípade ohrozenia, osvojiť si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode, rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach.

  • V júni sme pre žiakov pripravili zaujímavú besedu „Prvá pomoc“, s cieľom oboznámiť žiakov s významom prvej pomoci, vybudovať v nich pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a sprostredkovať im teoretické ako aj praktické vedomosti a zručnosti pri riešení najčastejších a náhlych život, či zdravie ohrozujúcich situácií. Pútavým spôsobom sme deťom porozprávali o predchádzaní úrazov, vybavení lekárničky, ako treba správne poskytovať prvú pomoc pri rôznych poraneniach a úrazoch. Deti veľmi živo reagovali na danú tému otázkami aj odpoveďami. Najviac ich však oslovila praktická časť, v ktorej sme ich preverili v nasledovných oblastiach: tiesňové volanie, spôsoby premiestňovania postihnutých, stabilizovaná poloha, znehybnenie ruky, zastavenie krvácania z nosa, ošetrenie drobných poranení...